background

Tjänster

INDRIVNING AV SKULDER UTANFÖR DOMSTOL

 När kunden har ingått ett fullmaktsavtal med IDR INKASSO inleder IDR INKASSO ett indrivningsförfarande avseende skulden. Inkassoavgift betalas endast på faktiskt återbetalda belopp. Inkassoavgiften utgörs av en överenskommen procentsats av den aktuella fordringen.

INKASSOTJÄNSTER AVSEENDE EGENDOM

Med stöd av en fullmakt från kunden kräver IDR INKASSO ut fast eller lös egendom som ägs av kunden men befinner sig i tredje mans besittning. Avgiften för denna tjänst utgörs av en procentsats av egendomens värde och betalas efter överlämnandet av egendomen.

JURIDISKA TJÄNSTER

 Agerande som ombud för kunden vid ansökning om betalningsföreläggande och väckande av  talan. Vid behov även agerande som ombud vid konkurs- och avvecklingsförfaranden. Juridisk konsultation, granskning av dokument och ändringsförslag till kundens försäljningsavtal.

BAKGRUNDSKONTROLLER

 Vi utför olika slags bakgrundskontroller av såväl estniska som utländska företag. Vi gör en egen kreditbedömning och kommer med förslag om framtida samarbete.