background

INKASSOTJÄNSTER AVSEENDE EGENDOM

Med stöd av en fullmakt från kunden kräver IDR INKASSO ut fast eller lös egendom som ägs av kunden men befinner sig i tredje mans besittning. Avgiften för denna tjänst utgörs av en procentsats av egendomens värde och betalas efter överlämnandet av egendomen.