background

OM OSS

Huvudverksamheten av IDR INKASSO utgörs av inkassotjänster, bl a även utkrävande av egendom. Företaget har varit verksamt sedan 2005 och vårt team består av specialister i området med långvarig erfarenhet i branschen.

Den viktigaste målsättningen för IDR INKASSO är att garantera det förväntade resultatet för kunden, dvs återbetalning av pengar eller återlämnande av egendom. Förutom inkassotjänster erbjuder vi naturligtvis relaterade stödtjänster såsom bakgrundskontroller (av såväl estniska som utländska företag), hantering av betalningsförelägganden och domstolsförfaranden, övervakning av verkställighetsförfaranden och avyttrande av tillgångar. Vi agerar diskret och våra åtgärder skadar aldrig kundens anseende.

För närvarande utgörs vår kundbas av åtskilliga större och mindre företag i olika branscher. Vi har sakta men säkert bevisat vår effektivitet och professionella nivå.

IDR INKASSO ägs till 100% av estniskt privat kapital och sedan 2010 tillhandahålls tjänsterna i Estland, Lettland, Finland och Sverige.