background

JURIDISKA TJÄNSTER

Agerande som ombud för kunden vid ansökning om betalningsföreläggande och väckande av  talan. Vid behov även agerande som ombud vid konkurs- och avvecklingsförfaranden. Juridisk konsultation, granskning av dokument och ändringsförslag till kundens försäljningsavtal.