background

INDRIVNING AV SKULDER UTANFÖR DOMSTOL

När kunden har ingått ett fullmaktsavtal med IDR INKASSO inleder IDR INKASSO ett indrivningsförfarande avseende skulden. Inkassoavgift betalas endast på faktiskt återbetalda belopp. Inkassoavgiften utgörs av en överenskommen procentsats av den aktuella fordringen.