background

PRISLISTA

Ingående av avtal med IDR INKASSO och fordringshantering innebär inga kostnader för kunden. Inkassoavgift tas ENDAST UT PÅ FAKTISKT ÅTERVUNNA BELOPP. Hälften av inkassoavgiften betalas av Din gäldenär. Därför inkluderar vår fordran förutom kapitalbeloppet och dröjsmålsräntan även en skadeersättning. Procentsatsen av inkassoavgift beror på fordringens belopp och ålder.

Exempel: om fordringen är 1000:- och inkassoavgiften 10% borde Du betala 100:- till oss. I stället utfärdar vi en faktura på 1100:- till gäldenären, av det tillkommande beloppet får Du 50:- och vi 50:-. Dvs att Din slutgiltiga inkassoavgift blir 50:-. Gäldenären betalar hälften av Din avgift.

 Juridiska tjänster 100 EUR / tim

Ansökning om betalningsföreläggande 65 EUR

Inledande av verkställighetsförfarande 40 EUR

Upprättande och inlämnande av bevakningsinlagan 40 EUR

Intyg om avskrivning av fordran 40 EUR