background

FÖRFRÅGNINGAR

Eftersom indrivning av skulder faktiskt avser redan inträffade oönskade följder för borgenären lägger vi stor vikt på att hjälpa våra kunder att förebygga uppkomst av skulder.

 Vi erbjuder Dig möjligheten att:

  • beställa rapporter om företag och privatpersoner med information baserad på handelsregistret samt registret över ideella föreningar och stiftelser;
  • beställa rapporter om företag och privatpersoner avseende tull- och skatteskulder samt historik av inkasso- och domstolsärenden;
  • få annan nödvändig information om företag och privatpersoner som finns tillgänglig på webben – från ett ställe, gratis och snabbt.
  • Vi erbjuder information såväl i Republiken Estland som i andra länder.