background

VELAN PERINTÄ ENNEN OIKEUSKÄSITTELYÄ

Solmittaessa IDR INKASSOn kanssa valtuutussopimus, aloittaa IDR INKASSO valtuutettuna velan perintätoimenpiteet. Asiakas maksaa palvelukorvauksen ainoastaan todellisuudessa saamiensa summien osalta. Palvelukorvauksena on sovittu prosentti maksuvaatimuksesta.