background

PALVELUMME

VELAN PERINTÄ ENNEN OIKEUSKÄSITTELYÄ

Solmittaessa IDR INKASSOn kanssa valtuutussopimus, aloittaa IDR INKASSO valtuutettuna velan perintätoimenpiteet. Asiakas maksaa palvelukorvauksen ainoastaan todellisuudessa saamiensa summien osalta. Palvelukorvauksena on sovittu prosentti maksuvaatimuksesta.

OMAISUUSPOHJAINEN PERINTÄPALVELU

IDR INKASSO asettaa perintään valtuutuksensa pohjalta asiakkaalle kuuluvan kolmannen osapuolen hallinnassa olevan kiinteistön tai irtaimiston. Palvelukorvauksena on omaisuuden prosenttiosuus. joka lankeaa maksettavaksi omaisuuden luovuttamisen jälkeen.

OIKEUSAPUPALVELUT

Asiakkaan edustaminen maksumääräyksen pikakäsittelyssä ja kanneasioissa. Tarvittaessa edusamme myös konkurssi- ja selvityskäsittelyssä. Lisänä oikeusneuvonta, asiakirjojen tarkastus ja muutosehdotusten laadinta asiakkaan myyntisopimuksiin.

TAUSTATUTKIMUSTEN LAATIMINEN

Toteutamme eri tyyppisiä taustatutkimuksia niin virolaisista kuin ulkomaisistakin yrityksistä. Teemme oman luottokelpoisuusarviointimme ja tulevaa yhteistyötä koskevat ehdotuksemme.

TIEDUSTELUT

Mikäli velkojen perintä on jo aiheuttanut velkojalle toimintaa, jolla on epämiellyttäviä seurauksia, kiinnitämme suurta huomiota asiakkaidemme auttamiseen velkojen syntymisen ehkäisemisessä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden:

tilata raportteja yrityksien ja yksityishenkilöiden kaupparekisterissä ja yhdistysrekisterissä olevista tiedoista;

tilata raportteja yrityksien ja yksityishenkilöiden tulli- ja veroveloista ja perintä- sekä oikeudenkäyntitaustasta;

saada yhdestä paikasta ilmaiseksi ja nopeasti muuta internetissä olevaa tarpeellista infoa yrityksistä ja yksityishenkilöistä.

Tarjoamme tietoja niin Viron sisäisesti kuin ulkomailta.